Βρέθηκαν 42 ενότητες

2ο φύλλο αξιολόγησης
ΣΤ Δημοτικού

2ο φύλλο αξιολόγησης

Γεωγραφία
|
Νοέμβριος
|
1 αρχείο

Το 2ο φύλλο αξιολόγησης για τη Γεωγραφία της Στ που πραγματεύεται το Φυσικό Περιβάλλον.

Το ανάγλυφο της Γης
ΣΤ Δημοτικού

Το ανάγλυφο της Γης

Γεωγραφία
|
Νοέμβριος
|
3 αρχεία

Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για την ενότητα "Το ανάγλυφο της Γης" της Στ΄ τάξης με αυστηρά επιστημονικά και εκπαιδευτικά κριτήρια. Λειτουργεί παράλληλα με το σχολικό βιβλίο, με πολλές νέες προτάσεις και πρωτότυπες δραστηριότητες.

Οι μεγάλες οροσειρές και οι μεγάλες πεδιάδες
ΣΤ Δημοτικού

Οι μεγάλες οροσειρές και οι μεγάλες πεδιάδες

Γεωγραφία
|
Νοέμβριος
|
3 αρχεία

Η ενότητα των Μεγάλων οροσειρών και πεδιάδων της Γης, μέσα από ποικίλες δραστηριότητες καθώς και τις αντίστοιχες του βιβλίου, για τη Γεωγραφία της Στ΄.

Τα μεγαλύτερα ποτάμια και οι μεγαλύτερες λίμνες της Γης
ΣΤ Δημοτικού

Τα μεγαλύτερα ποτάμια και οι μεγαλύτερες λίμνες της Γης

Γεωγραφία
|
Νοέμβριος
|
3 αρχεία

Ένα πλήρες διδακτικό σενάριο για τα μεγάλα ποτάμια και την ενότητα "Τα μεγαλύτερα ποτάμια και οι μεγαλύτερες λίμνες της Γης" στη Γεωγραφία της Στ΄. Περιλαμβάνει πρωτότυπες δραστηριότητες εφαρμογής, αλλά και διαθεματικές δραστηριότητες που συνδέουν τις Φυσικές Επιστήμες με άλλα γνωστικά αντικείμενα.

Η σημασία του υδρογραφικού δικτύου στη ζωή των ανθρώπων (μόνο απαντήσεις)
ΣΤ Δημοτικού

Η σημασία του υδρογραφικού δικτύου στη ζωή των ανθρώπων (μόνο απαντήσεις)

Γεωγραφία
|
Δεκέμβριος
|
1 αρχείο

Οι απαντήσεις του τετραδίου εργασιών για τη συγκεκριμένη ενότητα.

Οι φυσικές καταστροφές και οι συνέπειές τους στη ζωή των ανθρώπων (μόνο απαντήσεις)
ΣΤ Δημοτικού

Οι φυσικές καταστροφές και οι συνέπειές τους στη ζωή των ανθρώπων (μόνο απαντήσεις)

Γεωγραφία
|
Δεκέμβριος
|
1 αρχείο

Οι αναλυτικές απαντήσεις για τις δραστηριότητες του τετραδίου εργασιών των μαθητών για τη Γεωγραφία της Στ΄.

Σελίδα 3 από 7