Βρέθηκαν 25 ενότητες

Από τον ηλεκτρισμό στο μαγνητισμό-Ο ηλεκτρομαγνήτης
ΣΤ Δημοτικού

Από τον ηλεκτρισμό στο μαγνητισμό-Ο ηλεκτρομαγνήτης

Φυσικά
|
Φεβρουάριος
|
7 αρχεία

Ολοκληρωμένη διδακτική πρόταση για την απαιτητική ενότητα "Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό-Ο ηλεκτρομαγνήτης" στη Φυσική της Στ. Περιέχει πρωτότυπες δραστηριότητες αλλά και τις αντίστοιχες του βιβλίου, πολύμορφο υλικό, κριτήριο αξιολόγησης και πολυμεσικό τεστ γνώσεων.

Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό-Η ηλεκτρογεννήτρια
ΣΤ Δημοτικού

Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό-Η ηλεκτρογεννήτρια

Φυσικά
|
Φεβρουάριος
|
7 αρχεία

Ένα πλήρες διδακτικό σενάριο για την ενότητα "Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό-Η ηλεκτρογεννήτρια" στη Φυσική της έκτης δημοτικού. Περιλαμβάνει πρωτότυπες δραστηριότητες εφαρμογής, πειραματισμό αλλά και διαθεματικές. Στο τέλος ακολουθεί ένα κριτήριο αξιολόγησης.

Χαρακτηριστικά της ζωής
ΣΤ Δημοτικού

Χαρακτηριστικά της ζωής

Φυσικά
|
Οκτώβριος
|
2 αρχεία

Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για την ενότητα "Χαρακτηριστικά της ζωής" στα φυσικά της έκτης τάξης.

Ταχύτητα Στ τάξη
ΣΤ Δημοτικού

Ταχύτητα Στ τάξη

Φυσικά
|
Σεπτέμβριος
|
7 αρχεία

Ολοκληρωμένη διδακτική πρόταση για την ενότητα "Ταχύτητα" στη Φυσική της Στ΄δημοτικού. Περιέχει πρωτότυπες δραστηριότητες, δραστηριότητες πειραματισμού, εφαρμογής της γνώσης και διαθεματικές, ενώ περιλαμβάνει και τις εκφωνήσεις με τις αναλυτικές απαντήσεις του τετραδίου εργασιών.

Οι δυνάμεις Στ' τάξη
ΣΤ Δημοτικού

Οι δυνάμεις Στ' τάξη

Φυσικά
|
Σεπτέμβριος
|
7 αρχεία

Ολοκληρωμένη διδακτική πρόταση για την ενότητα "Οι δυνάμεις" στη Φυσική της Στ΄ δημοτικού. Περιέχει πρωτότυπες δραστηριότητες, δραστηριότητες πειραματισμού, εφαρμογής της γνώσης και διαθεματικές, ενώ περιλαμβάνει και τις εκφωνήσεις με τις αναλυτικές απαντήσεις του τετραδίου εργασιών.

Δυνάμεις με επαφή – Δυνάμεις από απόσταση Στ΄ τάξη
ΣΤ Δημοτικού

Δυνάμεις με επαφή – Δυνάμεις από απόσταση Στ΄ τάξη

Φυσικά
|
Σεπτέμβριος
|
7 αρχεία

Ποιες δυνάμεις υπάρχουν σε έναν αλεξιπτωτιστή που πέφτει; Πώς επιδρούν πάνω του; Σε ένα αθλητή κρίκων υπάρχουν δυνάμεις όταν ισορροπεί ακίνητος; Πώς μπορούμε με παιδικά παιχνίδια με μαγνήτες να δείξουμε τις δυνάμεις με επαφή και τις δυνάμεις από απόσταση για τη Φυσική της Στ; Αυτές είναι ορισμένες από τις δραστηριότητες που προτείνουμε μαζί με ένα διαγώνισμα, 2 βιντεοσκοπημένα πειράματα, μία πολυμεσική παρουσίαση και ένα κουίζ.

Σελίδα 3 από 5