Βρέθηκαν 35 ενότητες

Η απόστροφος και… τα πάθη των φωνηέντων
Δ Δημοτικού

Η απόστροφος και… τα πάθη των φωνηέντων

Γραμματική
|
Απρίλιος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για την απόστροφο και τα πάθη των φωνηέντων.

Η ομοιοκαταληξία
Δ Δημοτικού

Η ομοιοκαταληξία

Γραμματική
|
Απρίλιος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για την ομοιοκαταληξία.

Επαναληπτική Ενότητα: Σύνταξη και είδη προτάσεων
Δ Δημοτικού

Επαναληπτική Ενότητα: Σύνταξη και είδη προτάσεων

Γραμματική
|
Μάιος
|
2 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Αυτή η ενότητα αφορά την σύνταξη της πρότασης και τα είδη των προτάσεων.

Τα θηλυκά ουσιαστικά
Δ Δημοτικού

Τα θηλυκά ουσιαστικά

Γραμματική
|
Δεκέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τα ουσιαστικά.

Τα ουδέτερα ουσιαστικά
Δ Δημοτικού

Τα ουδέτερα ουσιαστικά

Γραμματική
|
Δεκέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τα ουσιαστικά.

Επαναληπτική Ενότητα: Τα αριθμητικά -και όχι μόνο- επίθετα
Δ Δημοτικού

Επαναληπτική Ενότητα: Τα αριθμητικά -και όχι μόνο- επίθετα

Γραμματική
|
Μάιος
|
2 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Αυτή η ενότητα αφορά τα αριθμητικά -και μη- επίθετα.

Σελίδα 5 από 6