Βρέθηκαν 63 ενότητες

Προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς (1).
Δ Δημοτικού

Προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς (1).

Μαθηματικά
|
Δεκέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της πρόσθεσης και της αφαίρεσης στους δεκαδικούς αριθμούς.

Προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς (2).
Δ Δημοτικού

Προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς (2).

Μαθηματικά
|
Δεκέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της πρόσθεσης και της αφαίρεσης στους δεκαδικούς αριθμούς.

Γνωρίζω καλύτερα τους δεκαδικούς.
Δ Δημοτικού

Γνωρίζω καλύτερα τους δεκαδικούς.

Μαθηματικά
|
Ιανουάριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση και την διδασκαλία των δεκαδικών αριθμών.

Διαχειρίζομαι δεκαδικούς αριθμούς.
Δ Δημοτικού

Διαχειρίζομαι δεκαδικούς αριθμούς.

Μαθηματικά
|
Ιανουάριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διαχείριση των δεκαδικών αριθμών.

Υπολογίζω με συμμιγείς και δεκαδικούς.
Δ Δημοτικού

Υπολογίζω με συμμιγείς και δεκαδικούς.

Μαθηματικά
|
Ιανουάριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διαχείριση των συμμιγών και δεκαδικών αριθμών.

Διαιρώ με το 10, 100, 1.000.
Δ Δημοτικού

Διαιρώ με το 10, 100, 1.000.

Μαθηματικά
|
Ιανουάριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της διαίρεσης με το 10, 100, 1.000.

Σελίδα 4 από 11