Βρέθηκαν 63 ενότητες

Τέλεια και ατελής διαίρεση.
Δ Δημοτικού

Τέλεια και ατελής διαίρεση.

Μαθηματικά
|
Νοέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την εκμάθηση της κάθετης διαίρεσης.

Διαχειρίζομαι προβλήματα.
Δ Δημοτικού

Διαχειρίζομαι προβλήματα.

Μαθηματικά
|
Νοέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διαχείριση προβλημάτων.

Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούς.
Δ Δημοτικού

Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούς.

Μαθηματικά
|
Νοέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την υπενθύμιση των δεκαδικών αριθμών.

Νομίσματα και δεκαδικοί αριθμοί.
Δ Δημοτικού

Νομίσματα και δεκαδικοί αριθμοί.

Μαθηματικά
|
Νοέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των νομισμάτων και των δεκαδικών αριθμών.

Μετρώ και εκφράζω το μήκος.
Δ Δημοτικού

Μετρώ και εκφράζω το μήκος.

Μαθηματικά
|
Νοέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της έννοιας του μήκους και των μονάδων μέτρησης του.

Μετρώ το βάρος.
Δ Δημοτικού

Μετρώ το βάρος.

Μαθηματικά
|
Δεκέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της έννοιας του βάρους και των μονάδων μέτρησης του.

Σελίδα 3 από 11