Βρέθηκαν 63 ενότητες

Αξιολογώ και οργανώνω πληροφορίες.
Δ Δημοτικού

Αξιολογώ και οργανώνω πληροφορίες.

Μαθηματικά
|
Οκτώβριος
|
4 αρχεία

Μαθαίνουμε να αξιολογούμε και να οργανώνουμε τις πληροφορίες που μας δίνονται σε ένα πρόβλημα.

Προσθέτω και αφαιρώ.
Δ Δημοτικού

Προσθέτω και αφαιρώ.

Μαθηματικά
|
Οκτώβριος
|
4 αρχεία

Θυμόμαστε την πρόσθεση και την αφαίρεση.

Πολλαπλασιάζω με διάφορους τρόπους.
Δ Δημοτικού

Πολλαπλασιάζω με διάφορους τρόπους.

Μαθηματικά
|
Οκτώβριος
|
4 αρχεία

Μαθαίνουμε να πολλαπλασιάζουμε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Επιλύω προβλήματα.
Δ Δημοτικού

Επιλύω προβλήματα.

Μαθηματικά
|
Οκτώβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό με διάφορες στρατηγικές για την επίλυση προβλημάτων.

Πολλαπλασιάζω και διαιρώ.
Δ Δημοτικού

Πολλαπλασιάζω και διαιρώ.

Μαθηματικά
|
Οκτώβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό με διάφορες στρατηγικές για την κατανόηση της διαίρεσης.

Διαιρώ με διάφορους τρόπους.
Δ Δημοτικού

Διαιρώ με διάφορους τρόπους.

Μαθηματικά
|
Νοέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την εκμάθηση της διαίρεσης με διαφορετικούς τρόπους.

Σελίδα 2 από 11