Βρέθηκαν 63 ενότητες

Σχεδιάζω κάθετες μεταξύ τους ευθείες.
Δ Δημοτικού

Σχεδιάζω κάθετες μεταξύ τους ευθείες.

Μαθηματικά
|
Φεβρουάριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των καθέτων ευθειών.

Σχεδιάζω παράλληλες μεταξύ τους ευθείες.
Δ Δημοτικού

Σχεδιάζω παράλληλες μεταξύ τους ευθείες.

Μαθηματικά
|
Φεβρουάριος
|
1 αρχείο

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της σχεδίασης παραλλήλων ευθειών και της απόστασης τους.

Διακρίνω το περίγραμμα από την επιφάνεια.
Δ Δημοτικού

Διακρίνω το περίγραμμα από την επιφάνεια.

Μαθηματικά
|
Φεβρουάριος
|
2 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση του περιγράμματος και της επιφάνειας και τον υπολογισμό της περιμέτρου.

Σελίδα 11 από 11