Βρέθηκαν 240 ενότητες

Γεωμετρικά σχήματα και στερεά σώματα
Γ Δημοτικού

Γεωμετρικά σχήματα και στερεά σώματα

Μαθηματικά
|
Σεπτέμβριος
|
4 αρχεία

Οι μαθητές γνωρίζουν τα βασικά γεωμετρικά σχήματα και τα βασικά στερεά σώματα.

Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια (Ι)
Γ Δημοτικού

Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια (Ι)

Μαθηματικά
|
Σεπτέμβριος
|
4 αρχεία

Μαθαίνουμε την προπαίδεια του 2, του 3, του 4, του 5 και του 10.

Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια (ΙΙ)
Γ Δημοτικού

Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια (ΙΙ)

Μαθηματικά
|
Σεπτέμβριος
|
4 αρχεία

Μαθαίνουμε την προπαίδεια του 6 και του 7.

1η ενότητα -  1η υποενότητα   Πάλι μαζί
Γ Δημοτικού

1η ενότητα - 1η υποενότητα Πάλι μαζί

Γλώσσα
|
Σεπτέμβριος
|
3 αρχεία

Ένα ταξίδι σε άλλες χώρες και σε άλλα εκπαιδευτικά συστήματα επιχειρούμε στην πρώτη υποενότητα της ενότητας Πάλι μαζί της Γ Δημοτικού .

1η ενότητα -  2η υποενότητα   Πάλι μαζί
Γ Δημοτικού

1η ενότητα - 2η υποενότητα Πάλι μαζί

Γλώσσα
|
Σεπτέμβριος
|
3 αρχεία

Συλλαβισμός, παράγωγες λέξεις και ένα ενδιαφέρον κείμενο της Λιλίκας Νάκου θα βρούμε στο φύλλο εργασίας της δεύτερης υποενότητας της ενότητας Πάλι μαζί της Γ Δημοτικού .

1η ενότητα -  3η υποενότητα   Πάλι μαζί
Γ Δημοτικού

1η ενότητα - 3η υποενότητα Πάλι μαζί

Γλώσσα
|
Σεπτέμβριος
|
3 αρχεία

Για το συλλογικό πνεύμα και την αλληλεγγύη που θα πρέπει να επιδεικνύουμε συζητούμε και στο φύλλο εργασίας της τρίτης υποενότητας της ενότητας Πάλι μαζί της Γ Δημοτικού.

Σελίδα 3 από 40