Βρέθηκαν 35 ενότητες

Επαναληπτική Ενότητα: Το άρθρο και οι αντωνυμίες
Γ Δημοτικού

Επαναληπτική Ενότητα: Το άρθρο και οι αντωνυμίες

Γραμματική
|
Μάιος
|
2 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Αυτή η ενότητα αφορά στα άρθρα και τις αντωνυμίες.

Επαναληπτική Ενότητα: Τα ρήματα, οι χρόνοι τους και τα βοηθητικά ρήματα είμαι και έχω....
Γ Δημοτικού

Επαναληπτική Ενότητα: Τα ρήματα, οι χρόνοι τους και τα βοηθητικά ρήματα είμαι και έχω....

Γραμματική
|
Μάιος
|
2 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Αυτή η ενότητα αφορά τα ρήματα, τα βοηθητικά ρήματα: έχω, είμαι και τους χρόνους.

Επαναληπτική Ενότητα: Τα ουσιαστικά και τα είδη τους!
Γ Δημοτικού

Επαναληπτική Ενότητα: Τα ουσιαστικά και τα είδη τους!

Γραμματική
|
Ιούνιος
|
2 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Αυτή η ενότητα αφορά τα ουσιαστικά και τα είδη τους.

Επαναληπτική Ενότητα: Οι εγκλίσεις του ρήματος και...  τα "πολύχρωμα" ανώμαλα ρήματα
Γ Δημοτικού

Επαναληπτική Ενότητα: Οι εγκλίσεις του ρήματος και... τα "πολύχρωμα" ανώμαλα ρήματα

Γραμματική
|
Ιούνιος
|
2 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Αυτή η ενότητα αφορά τις εγκλίσεις των ρημάτων και τα ανώμαλα ρήματα.

Επαναληπτική Ενότητα: Συνώνυμα - Αντώνυμα (αντίθετα), Ομώνυμα (ομόηχα) Παράγωγες - Σύνθετες λέξεις και… Ονοματικές-Ρηματικές φράσεις
Γ Δημοτικού

Επαναληπτική Ενότητα: Συνώνυμα - Αντώνυμα (αντίθετα), Ομώνυμα (ομόηχα) Παράγωγες - Σύνθετες λέξεις και… Ονοματικές-Ρηματικές φράσεις

Γραμματική
|
Ιούνιος
|
2 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Αυτή η ενότητα αφορά τα συνώνυμα - αντώνυμα (αντίθετα), ομώνυμα (ομόηχα) και τις παράγωγες - σύνθετες λέξεις αλλά και… τις ονοματικές-ρηματικές φράσεις.

Σελίδα 6 από 6