Βρέθηκαν 35 ενότητες

Τα επίθετα
Γ Δημοτικού

Τα επίθετα

Γραμματική
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τα επίθετα.

Τα αριθμητικά επίθετα
Γ Δημοτικού

Τα αριθμητικά επίθετα

Γραμματική
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τα αριθμητικά επίθετα.

Οι βαθμοί των επιθέτων
Γ Δημοτικού

Οι βαθμοί των επιθέτων

Γραμματική
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τους βαθμούς του επιθέτου και θα εστιάσουμε στον τρόπο σχηματισμού και χρήσης των παραθετικών των επιθέτων.

Το επίθετο «πολύς»
Γ Δημοτικού

Το επίθετο «πολύς»

Γραμματική
|
Φεβρουάριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε το επίθετο «πολύς».

Οι μετοχές
Γ Δημοτικού

Οι μετοχές

Γραμματική
|
Φεβρουάριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τις μετοχές.

Οι αντωνυμίες
Γ Δημοτικού

Οι αντωνυμίες

Γραμματική
|
Φεβρουάριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τις αντωνυμίες.

Σελίδα 3 από 6