Βρέθηκαν 26 ενότητες

4.1 The weather story
Γ Δημοτικού

4.1 The weather story

Αγγλικά
|
Φεβρουάριος
|
3 αρχεία

Ενίσχυση του λεξιλογίου που έχει να κάνει με τον καιρό και του γραμματικού φαινομένου “comparative” που παρουσιάζονται στο αντίστοιχο μάθημα του σχολικού βιβλίου.

4.2 The rainbow
Γ Δημοτικού

4.2 The rainbow

Αγγλικά
|
Φεβρουάριος
|
3 αρχεία

Ενίσχυση του λεξιλογίου που έχει να κάνει με τον καιρό και του γραμματικού φαινομένου “comparative” που παρουσιάζονται στο αντίστοιχο μάθημα του σχολικού βιβλίου.

4.3 The season game
Γ Δημοτικού

4.3 The season game

Αγγλικά
|
Φεβρουάριος
|
3 αρχεία

Ενίσχυση του λεξιλογίου που έχει να κάνει με τον καιρό και τις εποχές του χρόνου όπως αυτό παρουσιάζεται στο αντίστοιχο μάθημα του σχολικού βιβλίου.

Ενότητα 4 - Review & Test
Γ Δημοτικού

Ενότητα 4 - Review & Test

Αγγλικά
|
Μάρτιος
|
2 αρχεία

Επαναληπτικές ασκήσεις και τέστ πάνω στο λεξιλόγιο και γραμματική της ενότητας 4.

5.1 Invitation to a party
Γ Δημοτικού

5.1 Invitation to a party

Αγγλικά
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Ενίσχυση του λεξιλογίου που έχει να κάνει με φαγητά και επανάληψη του γραμματικού φαινομένου “can” που παρουσιάζονται στο αντίστοιχο μάθημα του σχολικού βιβλίου.

5.2 It’s party time
Γ Δημοτικού

5.2 It’s party time

Αγγλικά
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Ενίσχυση του λεξιλογίου που έχει να κάνει με το φαγητό και εισαγωγή του γραμματικού φαινομένου “Present Simple” που παρουσιάζονται στο αντίστοιχο μάθημα του σχολικού βιβλίου.

Σελίδα 4 από 5