Βρέθηκαν 26 ενότητες

Magic Letterland - Ww Xx Yy Zz
Γ Δημοτικού

Magic Letterland - Ww Xx Yy Zz

Αγγλικά
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Εισαγωγή στην Αγγλική γλώσσα με την διδασκαλία της αλφαβήτου και φωνητική εκμάθηση των γραμμάτων W-X-Y-Z

Magic Letterland - Review A-Z
Γ Δημοτικού

Magic Letterland - Review A-Z

Αγγλικά
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Επανάληψη των γραμμάτων της αλφαβήτου.

1.1 A school in the forest.
Γ Δημοτικού

1.1 A school in the forest.

Αγγλικά
|
Νοέμβριος
|
3 αρχεία

Ενίσχυση της λειτουργικής γλώσσας που χρησιμοποιείται μέσα στην τάξη καθώς και της λειτουργικής γλώσσας που χρησιμοποιείται για να γνωρίσουν οι μαθητές ο ένας τον άλλο και να συστηθούν.

1.2 Magic Schoolbag
Γ Δημοτικού

1.2 Magic Schoolbag

Αγγλικά
|
Νοέμβριος
|
3 αρχεία

Ενίσχυση της λειτουργικής γλώσσας που χρησιμοποιείται μέσα στην τάξη για σχολικά αντικείμενα. Επίσης παρουσίαση του γραμματικού φαινομένου του πληθυντικού.

2.1 Bella the cat and the baby mouse
Γ Δημοτικού

2.1 Bella the cat and the baby mouse

Αγγλικά
|
Νοέμβριος
|
3 αρχεία

Ενίσχυση του λεξιλογίου που παρουσιάζεται στο αντίστοιχο μάθημα του σχολικού βιβλίου και επίσης του γραμματικού φαινομένου can / can’t

2.2 The mouse family
Γ Δημοτικού

2.2 The mouse family

Αγγλικά
|
Δεκέμβριος
|
3 αρχεία

Ενίσχυση του λεξιλογίου που παρουσιάζεται στο αντίστοιχο μάθημα του σχολικού βιβλίου και εξάσκηση των μαθητών στην περιγραφή προσώπων χρησιμοποιώντας επίθετα. Επίσης ενίσχυση του γραμματικού φαινουμένου “this” & “that” και της σύνταξης ερωτήσεων του ρήματος to be με την ερωτηματική λέξη “who”.

Σελίδα 2 από 5