Βρέθηκαν 57 ενότητες

Εισαγωγή στα κλάσματα.
Γ Δημοτικού

Εισαγωγή στα κλάσματα.

Μαθηματικά
|
Δεκέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των κλασμάτων.

Οι κλασματικές μονάδες.
Γ Δημοτικού

Οι κλασματικές μονάδες.

Μαθηματικά
|
Ιανουάριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των κλασματικών μονάδων.

Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί.
Γ Δημοτικού

Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί.

Μαθηματικά
|
Ιανουάριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των κλασματικών μονάδων και των κλασματικών αριθμών.

Ισοδύναμα κλάσματα.
Γ Δημοτικού

Ισοδύναμα κλάσματα.

Μαθηματικά
|
Ιανουάριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των ισοδύναμων κλασμάτων.

Επαναληπτικό μάθημα στην Ενότητα 4.
Γ Δημοτικού

Επαναληπτικό μάθημα στην Ενότητα 4.

Μαθηματικά
|
Ιανουάριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την επανάληψη των μαθηματικών εννοιών που διδάχτηκαν στην Ενότητα 4.

Προσθέσεις και αφαιρέσεις με τετραψήφιους αριθμούς.
Γ Δημοτικού

Προσθέσεις και αφαιρέσεις με τετραψήφιους αριθμούς.

Μαθηματικά
|
Ιανουάριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των προσθέσεων και των αφαιρέσεων με τετραψήφιους αριθμούς.

Σελίδα 4 από 10