Βρέθηκαν 32 ενότητες

Διαφημίσεις παντού!
Γ Δημοτικού

Διαφημίσεις παντού!

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Στο μάθημα "Διαφημίσεις παντού!" στη Μελέτη Περιβάλλοντος της Γ΄δημοτικού, οι μαθητές διδάσκονται για την πραγματικότητα των διαφημίσεων, πως αυτές λειτουργούν αλλά γίνονται και οι ίδιοι μικροί διαφημιστές ώστε να καταλάβουν απόλυτα την δομή και τη λειτουργία τους.

Οι συσκευασίες μας πληροφορούν.
Γ Δημοτικού

Οι συσκευασίες μας πληροφορούν.

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Στο μάθημα "Οι συσκευασίες μας πληροφορούν" της Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ΄δημοτικού, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τις πληροφορίες που μπορούμε να πάρουμε από τις ετικέτες των συσκευασιών όσον αφορά τη χρήση, την προέλευση, τις οδηγίες προφύλαξης αλλά και γενικές πληροφορίες για τα προϊόντα.

Σελίδα 6 από 6