Βρέθηκαν 32 ενότητες

Από πού παίρνουμε ενέργεια;
Γ Δημοτικού

Από πού παίρνουμε ενέργεια;

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Φεβρουάριος
|
3 αρχεία

Στην διπλή ενότητα "Από που παίρνουμε ενέργεια" οι μαθητές της Γ΄δημοτικού στη Μελέτη Περιβάλλοντος εισάγονται στη βασική έννοια των Φυσικών Επιστημών μέσω μιας προσέγγισης της από την καθημερινότητά τους. Οι τροφές που καταναλώνουμε καθημερινά μας προσφέρουν την απαραίτητη ενέργεια για να μπορούμε να ζούμε.

Ενέργεια, τροφή, ζωή
Γ Δημοτικού

Ενέργεια, τροφή, ζωή

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Φεβρουάριος
|
3 αρχεία

Στην διπλή ενότητα "Ενέργεια, τροφή, ζωή" της Μελέτης Περιβάλλοντος στη Γ΄δημοτικού, προσεγγίζεται η έννοια της ενέργειας μέσω του κύκλου της από τον ήλιο, τα φυτά, τα ζώα και τον άνθρωπο. Οι μαθητές διαπιστώνουν ότι η ενέργεια προέρχεται από τον ήλιο και μέσα από ένα αέναο ταξίδι συντηρεί την ζωή στον πλανήτη μας. Επίσης στην ενότητα αυτή οι μαθητές έρχονται σε πρώτη επαφή με τις τροφικές αλυσίδες αλλά και τις τροφικές πυραμίδες όπου μελετούν την ροή ενέργειας μέσα από όλους τους ζωντανούς οργανισμούς αλλά και τα προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν από την διαταραχή του πληθυσμού των έμβιων του οικοσυστήματος.

Άνθρωποι και ανάγκες
Γ Δημοτικού

Άνθρωποι και ανάγκες

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Φεβρουάριος
|
3 αρχεία

Στην ενότητα "Άνθρωποι και ανάγκες" της Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ΄δημοτικού, οι μαθητές ανακαλούν και επαναλαμβάνουν τις γνώσεις από την Α΄ τάξη που αφορούν στις βασικές ανάγκες των ανθρώπων. Η γνώση αυτή επεκτείνεται στις ανάγκες των ανθρώπων ώστε να ζουν καλύτερη ζωή (ευ ζήν). Οι ανάγκες του ευ ζην προσεγγίζονται ως ανάγκες που δεν απαιτούν απαραιτήτως χρήματα για να ικανοποιηθούν.

Είμαστε παιδιά και έχουμε δικαιώματα
Γ Δημοτικού

Είμαστε παιδιά και έχουμε δικαιώματα

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Φεβρουάριος
|
3 αρχεία

Στην ενότητα "Είμαστε παιδιά και έχουμε δικαιώματα" της Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ΄δημοτικού, οι μαθητές προσεγγίζουν το ευαίσθητο θέμα της παιδικής εκμετάλλευσης και παιδικής φτώχιας ως αποτελέσματα του πολέμου, της οικονομικής κρίσης, της έλλειψης εργασίας των γονέων αλλά και του υπερπληθυσμού. Επίσης μελετούν τις διευρυμένες βασικές ανάγκες των παιδιών που προστατεύονται από τους φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Άντρες και γυναίκες ίσοι στη ζωή και την εργασία
Γ Δημοτικού

Άντρες και γυναίκες ίσοι στη ζωή και την εργασία

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Στο μάθημα "Άντρες και γυναίκες ίσοι στη ζωή και την εργασία" της Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ΄δημοτικού, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τα ιστορικά στοιχεία για την σταδιακή κατοχύρωση των δικαιωμάτων των γυναικών. Καταγράφουν και συζητούν τις πληροφορίες βγάζοντας χρήσιμα συμπεράσματα για τη θέση της γυναίκας στην σύγχρονη Ελλάδα.

Χρειαζόμαστε όλα αυτά που αγοράζουμε;
Γ Δημοτικού

Χρειαζόμαστε όλα αυτά που αγοράζουμε;

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Στο μάθημα "Χρειαζόμαστε όλα αυτά που αγοράζουμε;" της Μελέτης Περιβάλλοντος στη Γ΄δημοτικού οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τον όρο κατανάλωση και γνωρίζουν τα όριά της. Η κατανάλωση καλύπτει τις βασικές μας ανάγκες. Τι συμβαίνει όμως όταν τα όρια αυτά ξεπερνιούνται;

Σελίδα 5 από 6