Βρέθηκαν 29 ενότητες

Μία εκδρομή στο βουνό
Β Δημοτικού

Μία εκδρομή στο βουνό

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Στο μάθημα "Μία εκδρομή στο βουνό" της Μελέτης Περιβάλλοντος για τη Β΄δημοτικού, οι μαθητές γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά του δάσους, τα ζώα που μπορεί να κατοικούν εκεί αλλά και ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά των ανθρώπων όταν επισκέπτονται το βουνό.

Τα ποτάμια και οι λίμνες
Β Δημοτικού

Τα ποτάμια και οι λίμνες

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Στο μάθημα "Τα ποτάμια και οι λίμνες" οι μαθητές της Β΄ Δημοτικού στη Μελέτη Περιβάλλοντος γνωρίζουν μέσα από ομαδικές δραστηριότητες το ταξίδι του νερού, μερικά από τα φυτά και τα ζώα του γλυκού νερού καθώς και τα οφέλη των ανθρώπων που ζουν στις περιοχές αυτές.

Μια θάλασσα πλατιά
Β Δημοτικού

Μια θάλασσα πλατιά

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Στο μάθημα "Μια θάλασσα πλατιά" της Μελέτης Περιβάλλοντος στη Β΄δημοτικού, οι μαθητές αναγνωρίζουν τα πιο γνωστά φυτά και ζώα της θάλασσας, συγκρίνουν το ηπειρωτικό ανάγλυφο με το υποθαλάσσιο και ευαισθητοποιούνται στις επιδράσεις των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Πέρα στους πέρα κάμπους
Β Δημοτικού

Πέρα στους πέρα κάμπους

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Στην ενότητα "Πέρα στους πέρα κάμπους" της Μελέτης Περιβάλλοντος της Β΄ Δημοτικού οι μαθητές εισάγονται στην βασική έννοια του κάμπου αλλά και την πορεία της φροντίδας των χωραφιών του κάμπου από τους αγρότες.

Στο χωριό και στην πόλη
Β Δημοτικού

Στο χωριό και στην πόλη

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Στο μάθημα Στο χωριό και στην πόλη οι μαθητές της Β Δημοτικού μαθαίνουν να ξεχωρίζουν τα δύο διαφορετικά οικοσυστήματα.

Σελίδα 5 από 5